هاست شرکتی ایران

 • ir500MB

  • فضا 500 MB

   پهنای باند نامحدود

   کنترل پنل Cpanel

   تحویل آنی بله

   Email نامحدود

   FTP نامحدود

   Mysql نامحدود

   addon domain نامحدود

   park domain نامحدود

   ساب دامین نامحدود

   ساليانه 200000 تومان
  تومان100,000/6 ماهیانه
  سفارش دهید
 • ir1000MB

  • فضا 1000 MB

   پهنای باند نامحدود

   کنترل پنل Cpanel

   تحویل آنی بله

   Email نامحدود

   FTP نامحدود

   Mysql نامحدود

   addon domain نامحدود

   park domain نامحدود

   ساب دامین نامحدود

   ساليانه 250000 تومان
  تومان125,000/6 ماهیانه
  سفارش دهید
 • ir2000MB

  • فضا 2000 MB

   پهنای باند نامحدود

   کنترل پنل Cpanel

   تحویل آنی بله

   Email نامحدود

   FTP نامحدود

   Mysql نامحدود

   addon domain نامحدود

   park domain نامحدود

   ساب دامین نامحدود

   ساليانه 340000 تومان
  تومان170,000/6 ماهیانه
  سفارش دهید
 • ir5000MB

  • فضا 5000 MB

   پهنای باند نامحدود

   کنترل پنل Cpanel

   تحویل آنی بله

   Email نامحدود

   FTP نامحدود

   Mysql نامحدود

   addon domain نامحدود

   park domain نامحدود

   ساب دامین نامحدود

   ساليانه 500000 تومان
  تومان250,000/6 ماهیانه
  سفارش دهید