هاست ارزان

متن نمونه
 • ir50MB

  • فضا 50 MB

   پهنای باند نامحدود

   کنترل پنل Cpanel

   تحویل آنی بله

   Email نامحدود

   FTP نامحدود

   Mysql نامحدود

   addon domain نامحدود

   park domain نامحدود

   ساب دامین نامحدود

   ساليانه 90000 تومان
  تومان45,000/6 ماهیانه
  سفارش دهید
 • ir200MB

  • فضا 200 MB

   پهنای باند نامحدود

   کنترل پنل Cpanel

   تحویل آنی بله

   Email نامحدود

   FTP نامحدود

   Mysql نامحدود

   addon domain نامحدود

   park domain نامحدود

   ساب دامین نامحدود

   ساليانه 150000 تومان
  تومان75,000/6 ماهیانه
  سفارش دهید
 • ir300MB

  • فضا 300 MB

   پهنای باند نامحدود

   کنترل پنل Cpanel

   تحویل آنی بله

   Email نامحدود

   FTP نامحدود

   Mysql نامحدود

   addon domain نامحدود

   park domain نامحدود

   ساب دامین نامحدود

   ساليانه 170000 تومان
  تومان85,000/6 ماهیانه
  سفارش دهید